Halfjaarverslag 2015
icon

Kengetallen per jaar

 

2014

2013

20121

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen x € 1.0002

258.719

298.786

424.760

465.828

531.075

465.962

411.576

866.815

498.041

530.468

Eigen vermogen TMG in procenten van het totale vermogen

54,4%

53,7%

53,1%

55,6%

66,7%

61,1%

54,0%

70,3%

47,8%

68,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhouding vlottende activa TMG : kortlopende schulden

0,72:1

0,7:1

0,45:1

0,50:1

0,72:1

0,78:1

0,7:1

2,64:1

1,04:1

1,08:1

Verhouding eigen vermogen TMG : vreemd vermogen

1,19:1

1,16:1

1,13:1

1,25:1

2,00:1

1,57:1

1,17:1

2,37:1

0,91:1

2,20:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten TMG x € 1.000

512.701

542.230

555.850

577.200

592.297

611.840

684.204

738.795

784.460

736.686

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten x € 1.000

24.129

-15.465

21.977

17.485

59.569

49.252

64.962

62.130

60.195

73.600

Nettoresultaat x € 1.000

-33.806

177.597

-10.602

-32.590

81.826

70.505

-359.988

400.097

49.599

65.428

Nettowinst TMG in procenten van de opbrengsten

-6,6%

32,8%

-1,9%

-5,6%

13,8%

11,5%

-52,6%

54,2%

6,3%

8,9%

Bedrijfsresultaat in procenten van de opbrengsten

-6,1%

-1,9%

2,9%

-14,3%

3,8%

-0,5%

-5,4%

-3,8%

-2,1%

7,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde opbrengst per werknemer (fte)

219.009

209.760

204.658

204.536

207.751

204.743

207.272

201.590

188.981

170.632

Personeel ultimo (fte)

2.259

2.459

2.745

2.940

2.851

2.988

3.278

3.594

3.782

4.362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabiliteit eigen vermogen

-13,1%

59,4%

-2,5%

-7,0%

15,4%

15,1%

-87,5%

46,2%

9,9%

12,3%

Uitkeringspercentage

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

26,3%

23,7%

p.m.

11,9%

50,0%

35,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aandeel TMG van € 0,25 nominaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(afgerond op hele eurocenten):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

5,58

6,45

9,16

9,99

11,12

9,76

8,62

17,43

9,96

10,10

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

0,52

-0,33

0,47

0,37

1,25

1,03

1,35

1,24

1,20

1,40

Resultaat

-0,73

3,83

-0,23

-0,69

1,71

1,48

-7,49

8,00

0,99

1,25

Dividend

0,00

6,50

0,00

0,47

0,45

0,35

0,35

1,00

0,50

0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laagste koers

5,61

7,92

6,60

9,10

14,52

8,95

8,86

19,69

19,00

17,06

Hoogste koers

9,11

14,853

10,49

16,45

16,45

14,80

24,86

26,87

23,00

20,64

Slotkoers per 31 december

6,09

9,11

8,00

9,95

14,95

13,14

12,45

25,00

19,85

18,25

  • Aangepast door stelselwijziging IAS19R.
  • Toe te rekenen aan Telegraaf Media Groep N.V.
  • Vóór uitkering € 6,00 interim-dividend.
knop omhoog