Halfjaarverslag 2015
icon

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2015

1/1 - 30/6 2014

 

 

 

 

Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

-2.457

-285

 

 

 

 

Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening

 

 

 

Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen

 

-

55

Winstbelasting

 

-

-14

Overig resultaat na belasting

 

-

41

 

 

 

 

Totaalresultaat

 

-2.457

-244

 

 

 

 

Toe te rekenen aan:

 

 

 

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

 

-2.004

-262

Minderheidsbelang

 

-453

18

Totaalresultaat

 

-2.457

-244

Geen accountantscontrole toegepast

knop omhoog