Halfjaarverslag 2015
icon

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

 

 

Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.

 

 

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Aandelen kapitaal

Reserve eigen aandelen

Overige reserves

Totaal

Minder-heids-belang

Totaal eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per 1 januari 2014

 

11.588

-

287.198

298.786

-2.164

296.622

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

 

-

-

-303

-303

18

-285

Overig resultaat na belasting

 

-

-

41

41

-

41

Totaalresultaat

 

-

-

-262

-262

18

-244

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen door verkoop groepsmaatschappijen

 

-

-

-

-

-610

-610

Stand per 30 juni 2014

 

11.588

-

286.936

298.524

-2.756

295.768

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

 

-

-

-33.503

-33.503

-4.299

-37.802

Overig resultaat na belasting

 

-

-

-1.380

-1.380

-48

-1.428

Totaalresultaat

 

-

-

-34.883

-34.883

-4.347

-39.230

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerving minderheidsbelang

 

-

-

-4.922

-4.922

-927

-5.849

Wijzigingen door verkoop groepsmaatschappijen

 

-

-

-

-

12

12

Stand per 31 december 2014

 

11.588

-

247.131

258.719

-8.018

250.701

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

 

-

-

-2.004

-2.004

-453

-2.457

Totaalresultaat

 

-

-

-2.004

-2.004

-453

-2.457

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per 30 juni 2015

 

11.588

-

245.127

256.715

-8.471

248.244

Geen accountantscontrole toegepast

knop omhoog